Entreprenöriell bildkonst: En dialog om utbildning som mötesplats för entreprenörskap och bildkonst

Authors

  • Janne Elo
  • Hannah Kaihovirta

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v6i1.1972

Abstract

I den samtida diskussionen kring skola och utbildning har entreprenörskap stigit fram som ett återkommande tema på såväl en Nordisk som en internationell nivå. Den grundläggande utbildningen förväntas utveckla elevers entreprenöriella kompetenser, vilket samtidigt innebär att lärarutbildningarna är tvungna att förhålla sig till och ta i beaktande entreprenörskap som fenomen. Kravet på att kunna förhålla sig till entreprenörskap gäller även skolans enskilda undervisningsämnen, och entreprenörskapets relation till dessa kan anses vara förhållandevis svagt utforskat. Mot denna bakgrund tar sig denna artikel an att utforska och uttala möjliga beröringspunkter mellan skolämnet bildkonst och entreprenörskap. Syftet är att belysa hur entreprenörskap som fenomen kan förstås på ett konstruktivt sätt i en kontext av bildkonstundervisning. Artikeln pekar på flera beröringspunkter på en grundläggande nivå och lägger en grund för en vidare diskussion kring entreprenörskap i bildkonst, och kan även fungera som stöd för att synliggöra sambanden i såväl lärarutbildning som grundläggande utbildning.

Published

2017-03-08

How to Cite

Elo, J., & Kaihovirta, H. (2017). Entreprenöriell bildkonst: En dialog om utbildning som mötesplats för entreprenörskap och bildkonst. Nordic Journal of Art & Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/if.v6i1.1972

Issue

Section

Articles