Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Nordic Journal of Art and Research er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder. Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser, som musikk, visuell kunst, dans, drama og teater. Bidrag som krysser og utfordrer tradisjonelle kunstneriske og vitenskapelige grenser ønskes også velkommen.

I tråd med tidsskriftets tverrfaglige fokus, ønskes bidrag fra ulike teoretiske og metodologiske ståsteder velkommen. Nordic Journal of Art and Research vil ta i bruk de mange mulighetene nettpublisering tilbyr, og åpner for bidrag som inkluderer tekst, lyd, bilder og videomateriale. Tidsskriftet ønsker derfor velkommen både tradisjonelle, tekstbaserte artikler og bidrag innenfor andre formater.

Innsendte bidrag kan være på skandinaviske språk eller engelsk.

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Nordic Journal of Art and Research følger retningslinjene for anonym fagfellevurdering. Alle bidrag som sendes til tidsskriftets Artikkelseksjon vil bli anonymt vurdert av to fagfeller fra redaksjonsrådet eller av andre fagpersoner foreslått av redaksjonsråd eller ansvarlig redaktør.

Fagfellene gir sin vurdering til redaksjonen, med en konklusjon om godkjenning eller avvisning. Vurderingen skal også inneholde forslag til forbedringer av den innsendte bidraget.

Vanlige utgaver av tidsskriftet har løpende fagfellevurdering og publisering av artikler, mens spesialnummer publiseres samlet.

Retningslinjer om Open Access

Tidsskriftet gir alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Tidsskriftets historie

Nordic Journal of Art and Research ble opprettet av Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet — storbyuniversitetet, høsten 2011 under navnet InFormation - Nordic Journal of Art and Research

Digital bevaring i PKP Preservation Network

Tidsskriftet har registrert seg i PKP Preservation Network (PKP PN) som bruker LOCKSS-programmet for desentralisert distribuert digital bevaring. Dette sikrer fortsatt tilgang til tidsskriftets innhold i tilfelle katastrofal svikt eller hvis tidsskriftet ikke lenger publiseres og fjernes fra nettet, så kan innholdet fortsatt gjøres tilgjengelig igjen av PKP PN.