Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd

Forfattere

  • Rikke Gürgens Gjærum
  • Henny Kinn

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v5i2.1847

Sammendrag

Antallet eldre personer øker i befolkningen. Dette fordrer kreativ, proaktiv og estetisk samfunnsplanlegging med tanke på å bygge en bærekraftig fremtid. Færre yrkesaktive og flere pensjonister krever nye løsninger. Artikkelen belyser hvordan samfunnet vårt kan møte det økende antallet personer med sykdommen demens gjennom humanistisk og estetisk omsorg, når målet er å ivareta, individets tilhørighet og medborgerskap, identitet og ukrenkelige menneskeverd. Artikkelen er basert på fire studier av aldring, levekår og livskvalitet fra 2005-2015, og en gjennomgang av nyere forskning samt aktuelle politiske føringer for eldreomsorgen.

Nedlastinger

Publisert

2016-10-14

Hvordan referere

Gjærum, R. G., & Kinn, H. (2016). Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. Nordic Journal of Art and Research, 5(2). https://doi.org/10.7577/if.v5i2.1847

Utgave

Seksjon

Artikler