#KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger ved asylmottak

Forfattere

  • Jon Arnesen
  • Rikke Gürgens Gjærum

DOI:

https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2152

Sammendrag

Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt i en kunstpraksis kan inngå i utviklingen av det kulturelle demokrati. Studien bygger på dybdeintervju av syv strategisk utvalgte informanter. Empirien fortolkes innen et fenomenologisk forskningsdesign og diskuteres i lys av Aristoteles’ phronesisbegrep’ og Rancières teori om sanselighetens politikk og demokratiske forståelse av samfunnets fordeling av det sanselige.

Nedlastinger

Publisert

2017-05-30

Hvordan referere

Arnesen, J., & Gjærum, R. G. (2017). #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger ved asylmottak. Nordic Journal of Art and Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2152

Utgave

Seksjon

Artikler