Musikalsk kompetanse som “mangfold og fordypning”. Kunnskapsdiskurser i Rammeplan for kulturskolen.

Forfattere

  • Live Weider Ellefsen

DOI:

https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2542

Sammendrag

Høsten 2016 forelå rammeplanen Mangfold og fordypning (Norsk Kulturskoleråd, 2016), som erstatter tidligere retningsgivende planer for norske kulturskoler. Planverket søker å legge til rette for et større mangfold i utdanningstilbudet, bedre og bredere rekruttering, felles normer for faglig og pedagogisk kvalitet og felles forventninger om læringsutbytter og kompetanseoppnåelse. I denne artikkelen anlegges et diskursanalytisk perspektiv for å undersøke hvordan kunnskap og kompetanse forstås i det nye rammeplanverket, og hvilke diskurser som muliggjør disse forståelsene. Særskilt er det rammeplanens målsettinger og læringsutbyttebeskrivelser som blir underlagt systematisk analyse, med spesiell oppmerksomhet rettet mot kulturskolens musikkfag, og den grunnlagstenkningen om musikkfaglig kunnskap og kompetanse som kommer til uttrykk i fagplanen for musikk. Fire områder for diskursiv spenning og meningsforhandling blir utforsket. Disse er knyttet til musikkfaglig kunnskap forstått som 1) ytringskulturell kompetanse og ekspressiv interesse 2) fagferdigheter og dannelse 3) mangfold og/eller fordypning og 4) aktivt utøverskap og entreprenørskap.

Nedlastinger

Publisert

2017-01-15

Hvordan referere

Ellefsen, L. W. (2017). Musikalsk kompetanse som “mangfold og fordypning”. Kunnskapsdiskurser i Rammeplan for kulturskolen. Nordic Journal of Art and Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2542

Utgave

Seksjon

Artikler