Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017

Forfattere

  • Stig Audun Eriksson
  • Bjørg Oddrun Hallås
  • Eldar Heide
  • Bente Opheim Brathetland
  • Per Bjørnar Grande
  • Mette Bøe Lyngstad

DOI:

https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3341

Sammendrag

I artikkelen diskuteres 8 anmeldelser av Det Norske Teatrets produksjon Edda i 2017. Artikkelen er utviklet kollektivt, på grunnlag av en felles interesse for myter og fortellinger, forankret i forskergruppen «Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk» ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Forfatterne av artikkelen er forskere og lærerutdannere på ulike fagfelt. Det konkrete utgangspunktet er Robert Wilsons Edda-oppsetning, og anmeldelsene av den. Vår intensjon er å bidra til styrking av lærerstudentens kunst- og kulturkompetanse gjennom eksemplifisering av hvordan teateranmeldelser kan tas i bruk i undervisningssammenheng. Gjennom en hermeneutisk og didaktisk tilnærming, i lys av forfatternes ulike faglige ståsteder, drøfter vi hvordan man kan bruke anmeldelser som fagtekster. Selv om artikkelen relaterer seg til en spesiell oppsetning, kan den likevel benyttes som en eksemplarisk modell for hvordan lærerutdannere kan anvende teateranmeldelser i ulike fag – og kanskje i neste omgang også inspirere til å oppleve teater.

Nedlastinger

Publisert

2019-04-10

Hvordan referere

Eriksson, S. A., Hallås, B. O., Heide, E., Brathetland, B. O., Grande, P. B., & Lyngstad, M. B. (2019). Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3341

Utgave

Seksjon

Artikler