Inn i bildet Fra rollen som betrakter til rollen som aktør

Forfattere

  • Jeanette Eek Jensen Nasjonalmuseet

DOI:

https://doi.org/10.7577/information.3596

Sammendrag

«Inn i bildet» er et praksisledet formidlingsprogram som er utformet ved Nasjonalmuseet i Oslo (NM). Innen dette programmet er det utviklet en metode basert på estetiske prosessorienterte tilnærmingsmåter der møtet med et kunstverk starter en aktiv prosess hos betrakteren. «Inn i bildet» viser hvordan kunstbasert læring kan fungere som verktøy for trening av refleksjonsevnen, noe som igjen kan gi forståelse og innsikt både individuelt og som gruppe. Metoden er spesielt egnet for områdene utdanning, arbeidsliv og psykisk helse. Denne artikkelen er en analyse av hvordan arbeidet med et fritt valgt kunstverk bearbeides videre i eget personlig uttrykk. Deltagerne eksperimenterer med ulike teknikker i atelieret, veiledet av kunstpedagoger / Teaching Artist (TA). TA er en profesjonell kunstner som arbeider med kunst i utdanning eller i tilknytning til samfunnsorganisasjoner, i denne sammenheng ved Nasjonalmuseet. Hensikten med artikkelen er å løfte fram formidlingsmetoden, slik at leseren steg for steg får ta del i selve arbeidsprosessen. Relevant teori fra pedagogikk, kunstdidaktikk, antropologi og kunstterapi anvendes for å betrakte praksisledet arbeid med kunstformidling i lys av fenomenologiske og hermeneutiske perspektiv.

Forfatterbiografi

Jeanette Eek Jensen, Nasjonalmuseet

Kurator formidling

Hender som tegner med kull.

Publisert

2019-11-22

Hvordan referere

Eek Jensen, J. (2019). Inn i bildet: Fra rollen som betrakter til rollen som aktør. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.3596

Utgave

Seksjon

Artikler