Mamma Danser: Teater for de minste som kunstnerisk forskning

Forfattere

  • Lise Hovik Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim

DOI:

https://doi.org/10.7577/information.v1i2.424

Sammendrag

Artikkelforfatteren tar opp ulike innfallsvinkler til kunstnerisk forskning med utgangspunkt i sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt. Prosjektet handler om å utvikle teater for de aller minste, der barna gis rom for aktiv medvirkning i forestillingen. Den dramaturgiske strukturen i den improviserte dansekonserten Mamma Danser (2011) veksler mellom felles fokus, eget fokus og multifokus. Artikkelen diskuterer hva dette innebærer for barna, utøverne og den forskende kunstneren. I forskningsprosessen forstås ofte et klart fokus og et reflektert perspektiv som avgjørende for resultatet, mens kunstprosessens mer intuitive og improviserte valg kan gi en annen type kunnskap. Denne kunnskapen, som ikke er så tilgjengelig gjennom et hermeneutisk fortolkende "utenfra" perspektiv, blir synlig i det man setter fortolkningene i dialog med hverandre og med utøvernes kroppslige erfaringer. Henk Borgdorffs inndeling i et fortolkende, et instrumentelt og et performativt forskningsperspektiv tas i bruk for å gi et utfyllende bilde av den forskende prosessen med å skape kunst for de aller minste. Forfatteren konkluderer med at prosjektet demonstrerer muligheten for en felles kunsterfaring mellom voksne og barn, der begge parter kan møtes i en form for gjensidighet, samhandling og improvisasjon.

Nedlastinger

Publisert

2012-11-01

Hvordan referere

Hovik, L. (2012). Mamma Danser: Teater for de minste som kunstnerisk forskning. Nordic Journal of Art and Research, 1(2). https://doi.org/10.7577/information.v1i2.424

Utgave

Seksjon

Artikler