Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis

Forfattere

  • Venke Aure Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v2i1.611

Sammendrag

Denne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for kunstoppfatninger med utgangspunkt i disse forståelsesformenes vesensforskjellige epistemologiske tilhørighet (Jay 1995). Å vise til nivåsammenhengen mellom epistemologi og kunnskaps- og kunstforståelse kan vel nærmest fremstå som innlysende. Likevel er det sjelden å se at dette synspunktet, som vanligvis uttrykkes på et metaplan med generelle formuleringer om nivåsammenhenger, blir fulgt opp i form av mer spesifikke analyser av de påståtte relasjonene. Derfor vil jeg i denne innledende artikkelen konkret analysere og utvikle et teoretisk rammeverk for å undersøke sammenhengen mellom kunstdidaktiske forhold og epistemologi. Intensjonen er å bidra til en drøfting av hva en didaktikk på kunstens premisser kan innebære. Avslutningsvis sees dette temanummerets øvrige artikler i tilknytning til det teoretiske rammeverket som presenteres.

Forfatterbiografi

Venke Aure, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design

Nedlastinger

Publisert

2013-06-19

Hvordan referere

Aure, V. (2013). Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. Nordic Journal of Art and Research, 2(1). https://doi.org/10.7577/if.v2i1.611

Utgave

Seksjon

Artikler