Fagdidaktisk modell; – bidrag til «den gode oppgaven»?

Författare

  • Anne Guro Schmidt Antun NLA Høgskolen

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4535

Abstract

I kunst og håndverk er arbeidsoppgaven en læringsoppgave eleven eller studenten bruker tid på for å lære faget. Arbeidsoppgaven er verkstedsbasert, – praktisk og estetisk. Det er ikke tradisjon for lære­bøker i dette faget, hvilket innebærer at læreren bruker tid på didaktisk planlegging og gjennomføring, med arbeidsoppgaven som grunnlag for læring. Artikkelen spør: Hvilke didaktiske kategorier bør inngå i en fagdidaktisk modell til støtte for planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaven, slik at den kan vise seg som «den gode oppgaven»? Det benyttes et semantisk teorisyn for utvikling av fagdidaktisk modell (Kvernbekk, 2005). Malcolm Ross (1978) sin modell for undervisning i kunstfagene danner bak­grunnen for utvikling av ny modell. Med utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet 2020, og fagets tradisjonelle byggesteiner (Nielsen, 2019) gjør artikkelen rede for tre grupper didaktiske kategorier i ny fagdidaktisk modell. Modellen bygger på Klafkis danningsteori (Klafki i Straum, 2018). Det argumenteres for hvordan kategorier utfyller hverandre etter Klafkis prinsipp for kategorial danning. Ny fagdidaktisk modell, Tegneblyanten, har en ekstralingvistisk størrelse som form av en tegneblyant, fagets fremste kommunikasjonsredskap i prosess så vel som produkt.

Downloads

Publicerad

2022-09-07

Referera så här

Antun, A. G. S. (2022). Fagdidaktisk modell; – bidrag til «den gode oppgaven»?. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 29(2), 45–57. https://doi.org/10.7577/TechneA.4535