Sløyden i endring

35 år med NordFo 1985–2020

Författare

  • Jostein Sandven

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4737

Abstract

Denne artikkelen undersøker temaområder som karakteriserer den nordiske sløyden og avdekker ulike påvirkningsfaktorer som styrer fagområdets utvikling. Som empiri anvendes en kartlegging av 145 plenumsforedrag avholdt på NordFo konferanser i tidsrommet 1985–2020. Studien viser at noen tema er bundet til tid, andre kommer igjen etter å ha vært fraværende en stund, mens atter andre er uttrykk for en ny samfunnsutvikling. I løpet av de siste konferansene blir nye tema tydeligere. Disse kan si noe om forskningsinteressen og eventuelle endringer av den pedagogiske sløyden. Resultatene og analysen peker på at temaet, Sløydens økosofi, setter farge på de andre sløydpedagogiske temaene og kan på den måten gi retning til endring av skolefaget. Metoden som er benyttet er ”Tematisk analyse i sløyd”, en metode som er beslektet med ”Grounded Theory”.

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Sandven, J. (2021). Sløyden i endring: 35 år med NordFo 1985–2020. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 209–230. https://doi.org/10.7577/TechneA.4737