Tendenser inom slöjdens forskningsområde

Författare

  • Kajsa Borg

DOI:

https://doi.org/10.7577/TechneA.4738

Abstract

Nordisk slöjd- och hantverkstradition är en uråldrig företeelse. Hantverks­kunnandet har traderats och utvecklats genom generationers slöjdande från stenåldern och fram till modern tid. Däremot är forskning om och i slöjd och hantverk en mycket ung företeelse som ännu inte har lyckats etablera sig som en självständig akademisk disciplin i samtliga de nordiska länderna. Syftet med denna artikel är att beskriva och analysera skillnader och likheter i hur nationella slöjdforskningsmiljöer utvecklats, från den trevande starten på 1970-talet, till nutid när ett förgrenat forskningsområde växer fram via akademiska institutio­ner. Det handlar om vilka reella möjligheter till utveckling av ett nytt veten­skaps­område som funnits och vilken riktning utvecklingen tagit. På grund av svårigheterna att med säkerhet definiera relevanta doktorsavhandlingar är det omöjligt att kvantifiera någon form av resultat. I stället får det redovisade antalet avhandlingar vara en indikation på tendenser, dels hur olika ämnesval dominerar i de nordiska länderna dels hur ämnesvalen eventuellt förändrats över tid.

Författarbiografi

Kajsa Borg

PhD, docent, emerita

Downloads

Publicerad

2021-12-23

Referera så här

Borg, K. (2021). Tendenser inom slöjdens forskningsområde. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 231–254. https://doi.org/10.7577/TechneA.4738