Nytt tidsskrift

Kriterier for å inkluderes i Open Access-tidsskriftsporteføljen vår

Universitetsbiblioteket ved OsloMet utgir kun tidsskrifter som er Open Access.

  1. Tidsskriftet skal gi enkel lesetilgang til artikler uten krav om registrering eller innlogging
  2. Tidsskriftet må velge en Creative Commons lisens i henhold til krav i Plan-S. Lisensen CC-BY - er den vanligste lisensen brukt av Open Access-tidsskrifter og bør benyttes.
  3. Hovedregelen er at tidsskriftet skal ha faglig tilknytning til et institutt eller fakultet ved OsloMet - storbyuniversitetet, men det kan også inngås driftsavtaler med eksterne Open Access-tidsskrifter fra UH-sektoren i Norge i vårt OJS-miljø.
  4. Tidsskriftet må ha tilgang på tilstrekkelige ressurser og nettverk for å kunne drive tidsskriftet på en hensiktsmessig måte. Dette inkluderer menneskelige og økonomiske ressurser for å kunne ivareta redaksjonelt arbeid, fagfellevurdering, ferdigstilling av dokumenter, med mer.
  5. Tidsskriftet bør ha målsetning om å bli tellende i NSD sitt kanalregister på minst nivå 1.
  6. Tidsskriftet bør ha målsetning om å bli indeksert av Directory of Open Access Journals. I tillegg anbefaler vi forsøke å kvalifisere til Doaj Seal of Approval som demonstrerer beste praksis innen Open Access. Dette er imidlertid ikke et krav.
  7. Tidsskriftet skal bruke identifikasjonssystemet DOI til sine publikasjoner, samt ha rutiner for at alle referanser oppgis med DOI der det er tilgjengelig. Universitetsbiblioteket dekker DOI-kostnader og bistår med nødvendig opplæring og tilrettelegging.
  8. Tidsskriftet må etablere rutiner for kvalitetssikring og universell utforming i henhold til EUs Webdirektiv (WAD) (uutilsynet.no). Dette betyr at vi må forholde oss til WCAG 2.0 og WCAG 2.1.

Henvendelser og beslutning om opptak av nye tidsskrifter

Henvendelser om opprettelse av nye tidsskrift sendes til ojs@oslomet.no og saksbehandles av leder for kunnskapsforvaltningen og bibliotekdirektør.

Med utgangspunkt i kriterier for oppstart av nytt tidsskrift og dialog med initiativtakere blir det gjort en vurdering og gitt en anbefaling til bibliotekdirektøren, som tar endelig beslutning om tidsskriftet skal innlemmes i porteføljen.

Avtale om bruk og drift av publiseringstjenesten fra universitetsbiblioteket OsloMet skal underskrives for hvert nytt tidsskrift.