Tjenestekvalitetsavtale

Brukerstøttehenvendelser sendes til ojs@oslomet.no, som leses av flere medarbeidere. Vi foretrekker at denne kanalen benyttes fremfor å sende e-post direkte til medarbeidere hos oss fordi det garanterer at saken blir lest i tilfelle fravær, osv.

Vi etterstreber normalt å svare innen en arbeidsdag, men hvor lang tid det tar å løse en sak vil avhenge av kompleksiteten.

Vi ber om forståelse for at vi har lav bemanning, som gjør at vi må arbeide etter prinsippet "hjelp til selvhjelp". Dette forutsetter en viss vilje til å sette seg inn i dokumentasjon og e-læring om publiseringsplattformen, slik at brukerne våre på sikt skal kunne løse rutinemessige oppgaver selv.

Er det noe du lurer på og ikke klarer å finne ut av selv, ikke nøl med å ta kontakt!