Møter med marginale røster i kunstdidaktikken

Forfattere

  • Venke Aure
  • Rikke Gürgens Gjærum

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1539

Sammendrag

Artikkelen utforsker kunstdidaktikken fra et teoretisk begrepsutviklingsperspektiv og fremviser temanummerets fokus på marginale røster i og gjennom kunsten. Forfatterne belyser hvordan kunsten kan bidra med et mulighetsrom for å realisere et reelt kulturelt demokrati i samfunnet ved hjelp av samtidskunsteksempler og forslag om å utvikle en estetisk vitenskapsteori.

Nedlastinger

Publisert

2015-12-17

Hvordan referere

Aure, V., & Gjærum, R. G. (2015). Møter med marginale røster i kunstdidaktikken. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1539

Utgave

Seksjon

Artikler