Marginale røster i musikkrommet: Mulighetenes musikk

Forfattere

  • Einar Berg-Olsen

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1543

Sammendrag

Artikkelen handler om hvordan tilpasset musikkteknologi kan skape nye muligheter for estetiske uttrykk for elever med funksjonsnedsettelser. Målet er at elevene skal kunne oppleve en aktiv deltakelse i egen musikkopplæring. Den baserer seg på funnene fra forskningsprosjektet «Mulighetenes musikk» som er gjennomført av musikkpedagoger ved SKUG-senteret i Tromsø. I artikkelen presenteres aktuell og relevant forskning på tilpasset musikkteknologi for å vise hvilke muligheter for deltakelse i musikkundervisning som ligger i det å aktivt ta i bruk teknologiske nyvinninger i en kunstdidaktisk kontekst. Det presenteres funn fra deltakende observasjon og kvalitative forskningsintervjuer med unge voksne elever, samt lærere, programmerere, teknologer og musikkdidaktikere.

Nedlastinger

Publisert

2015-12-17

Hvordan referere

Berg-Olsen, E. (2015). Marginale røster i musikkrommet: Mulighetenes musikk. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1543

Utgave

Seksjon

Artikler