Erfaringens kontinuum – om ungdom og identitetsmarkører

Forfattere

  • Jon Arnesen

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1544

Sammendrag

Artikkelen er basert på et utviklings- og forskningsarbeid (2011 – 2014) ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad. Artikkelen utforsker kunstdidaktikk gjennom en kroppsnær estetisk praksis som gir rom for estetisk erfaring. Den har fokus på hvordan estetisk kompetanse basert på en performativ praksis kan utvikles hos fremtidige barnevernspedagoger. Forfatteren undersøker hvilke fenomen som inngår i praksisen, og hvilken kunstdidaktisk forståelse som kan knyttes til en slik estetisk kompetanse. Den estetiske praksis påvirker både lærer- og studentrollen. Læreren går fra å være foreleser til å bli inspirator, deltagende observatør og ressursperson på sidelinjen.   Studenten går fra å være mottaker til å bli en estetisk aktør basert på egne ungdomserfaringer.  I artikkelen beskrives en mulig bro mellom miljøarbeid og estetisk praksis i en profesjonsutdannelse. Artikkelen viser at kunstdidaktisk praksis ved barnevernspedagogstudiet innebærer refleksjon i handling der man tar strategiske valg basert på intuitiv sensitivitet med rom for det uventede.

Nedlastinger

Publisert

2015-12-17

Hvordan referere

Arnesen, J. (2015). Erfaringens kontinuum – om ungdom og identitetsmarkører. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1544

Utgave

Seksjon

Artikler