Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk

Forfattere

  • Heidi Dahlsveen
  • Rikke Gürgens Gjærum
  • Thor-André Walløe

DOI:

https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1545

Sammendrag

Artikkelen utforsker hvilke fortellinger vi velger å fortelle om andre, og med hvilken rett andres narrativer blir fortellerens eget materiale. Vi diskuterer derfor selve innsamlings- og fortolkningsproblematikken som inngår i et kunstdidaktisk arbeid når man både er forsker, fasilitator og forteller i et prosjekt som omhandler marginale og sårbare grupper i samfunnet. Artikkelen bygger på produksjonen «Romfolk – et folk i veien» som ble spilt under Festspillene i Nord-Norge. Hensikten med produksjonen var å skape en forestilling basert på sigøyneres tradisjonsfortellinger og beretninger om hvem sigøynere selv opplever at de er. Fortellingene og innsikten de rumenske informantene bidro med, ble av artikkelforfatterne fortolket som immateriell kulturarv og formidlet gjennom å anvende teater som ledd i en anti-stigmatiseringsprosess mot romfolk.

Nedlastinger

Publisert

2015-12-17

Hvordan referere

Dahlsveen, H., Gjærum, R. G., & Walløe, T.-A. (2015). Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. Nordic Journal of Art and Research, 4(2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1545

Utgave

Seksjon

Artikler