Tidsskriftet

Nordisk barnehageforskning har flyttet. Du finner tidsskriftet på: https://nordiskbarnehageforskning.no

Nyeste utgave

Vol 18 Nr 1 (2019)
Publisert: 2019-02-26

Articles

Vis alle utgavene

Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review). Tidsskriftet driftes og utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter i Norge og Norden.

Forfatterinstruks

Tidsskriftet NBF har rutiner for plagiatkontroll.

Du finner oss også på Facebook

Noen versjoner av Internet Explorer gir deg ikke tilgang til å logge inn. I så tilfelle bruk en annen nettleser f. eks Firefox.