Manuskript

Dette tidsskriftet tar for øyeblikket ikke imot bidrag.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
  • VIKTIG BESKJED / IMPORTANT MESSAGE - April 1th 2020:
    DET INFORMERES OM AT NBF ER UNDER OMORGANISERING SOM VIL MEDFØRE REDAKSJONELLE OG ORGANISATORISKE ENDRINGER. NBF ER UTEN REDAKSJON/REDAKTØR OG MANUS BLIR DESSVERRE IKKE BEHANDLET. PR. 1. APRIL ER SITUASJONEN BEKLAGELIGVIS FORTSATT UAVKLART, OG VIL SANNSYNLIGVIS VÆRE DET UT 2020.
  • Alle filer MÅ anonymiseres hht. sikre anonym fagfellevurdering
  • Manuskriptet følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Datastørrelsen på det innsendte manuskriptet overstiger ikke 10 MB. Reduksjon av størrelsen på f.eks et Microsoft Word-dokument kan gjøres ved å redusere oppløsningen på bildene eller endre filformatet på bildene, ved hjelp av et betalt bildebehandlingsprogram som Photoshop, eller GIMP som er gratis.

Forfatterinstruks

Manuskriptet må anonymiseres, dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatteren skal utelates. NB! Filen som lastes opp skal også anonymiseres. Det betyr at all personlig informasjon må fjernes før opplasting. Manuskript som ikke er anonymisert vil bli avvist. Her finner du en framgangsmåte for å fjerne personlig informasjon fra et Word-dokument:  https://law.wm.edu/academics/whatabout/examsgradestranscripts/personalinfo/index.php

Innlevering av artikkel

Det er gratis å sende inn og publisere artikler i Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Dette tidsskriftet utfører alle prosesser online, fra innsending av artikler, via fagfellevurderinger til publisering av godkjente manuskript. Det første en forfatter må gjøre er å opprette og registrere en brukerkonto på vår nettside. Nedenfor har du link til registrering. Dersom du allerede er bruker (det vil si forfatter eller fagfelle), bruk nederste link. Den kan du også bruke om du har glemt ditt passord.

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for å sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Har du allerede brukernavn/passord til Nordisk barnehageforskning?
Gå til innlogging

Forfatterinstruks

Vitenskapelige artikler for tidsskriftet Nordisk Barnehageforskning skal ha normalt ha et omfang på mellom 5000 og 7000 ord, inkludert referanseliste. Evt. tabeller, bilder o.a. bør være montert og nummerert fortløpende i teksten. Tabeller, bilder, o.a. skal ha en kort, beskrivende tekst. Artikkelens skrives i vanlig Word-format, med 1,5 linjeavstand, og med max. 3 nivåer av overskrifter:

1)      Nivå 1: Artikkelens tittel i Times New Roman 16 p. uthev

2)      Nivå 2: Overskrifter på hoveddeler som Innledning, metode, Resultat Diskusjon i Times New Roman 12p uthev.

3)      Nivå 3: Temaoverskrifter som Artikkelens kontekstualisering, Intervju som metode osv., skrives i Times New Roman 12.p kursiv

4)      Eventuelle tabeller/figurer/modeller må også være i Word-format.

Litteraturlister må følge en normert stil. Tidsskriftet foretrekker APA 6th. For mer informasjon: APA.

Det skal skrives et sammendrag på det språket artikkelen har og et sammendrag på engelsk på ca. 100-130 ord. Likedan skal det oppgis 4 nøkkelord/søkeord i alfabetisk rekkefølge.

Vi minner igjen om at manuskriptet anonymiseres, dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatteren skal utelates. NB! Filen som lastes opp skal også anonymiseres. Det betyr at all personlig informasjon skal fjernes. Her finner du en framgangsmåte for å fjerne personlig informasjon fra et Word-dokument:  https://law.wm.edu/academics/whatabout/examsgradestranscripts/personalinfo/index.php

Manus som ikke følger de formelle kravene vil bli avvist.

Krav til vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel skal holde internasjonale normer for vitenskapelig arbeid, og til det brukes fagfeller til å vurdere standard og norm. Artikler kan skrives i ulike sjangre. En vitenskapelig artikkel har som formål å legge frem nye forskningsresultater på grunnlag av en avgrenset vitenskapelig undersøkelse med andre forskerer og profesjonsutdannere som primær målgruppe.

Det er normalt en sperregrense på 1 år for behandling av manus / publisering av artikler fra en og samme forfatter. Dette gjelder også for artikler med flere forfattere.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som oppgis på disse websidene, vil kun bli brukt til de formål som er angitt i registreringsskjemaet, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for annet bruk eller for andre interesserte.