Kontakt

OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktperson

NBF er for tiden uten ansvarlig redaktør
OsloMet – storbyuniversitetet

Teknisk kontaktperson

NBF er for tiden uten ansvarlig redaktør