Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

Forfattere

  • Anita Eriksson University of Borås
  • Dennis Beach
  • Ann-Katrin Svensson

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.1204

Emneord (Nøkkelord):

Head of the Pre-school, responsibility, municipal public administration, policy, förskolechef, ansvar, förvaltningsperspektiv, policyrevidering

Sammendrag

The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.

2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven på pedagogisk kvalitet.

 

 

Forfatterbiografier

Anita Eriksson, University of Borås

Högskolan i Borås

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Dennis Beach

Göteborgs Universitet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Ann-Katrin Svensson

Högskolan i Borås

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Nedlastinger

Publisert

2015-12-03

Hvordan referere

Eriksson, A., Beach, D., & Svensson, A.-K. (2015). Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1204

Utgave

Seksjon

Articles