Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

Forfattere

  • Hanne Kirsten Nilsen UiT Norges Arktiske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.1205

Emneord (Nøkkelord):

agency position, dialogical/performance analysis, leadership, narrative, aktørposisjon, dialogisk-performativ analyse, lederskap, narrativ

Sammendrag

Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.

This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

Forfatterbiografi

Hanne Kirsten Nilsen, UiT Norges Arktiske Universitet

Førstelektor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nedlastinger

Publisert

2015-10-22

Hvordan referere

Nilsen, H. K. (2015). Konstruksjoner av lederskap i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1205

Utgave

Seksjon

Articles