Refleksjon i barnehagelærerutdanningen

Forfattere

  • Anna Rigmor Moxnes Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.1563

Emneord (Nøkkelord):

Reflection, Pedagogical judgment, Early Childhood Teacher Education, Research, Refleksjon, barnehagelærerutdanning, forskning, pedagogisk dømmekraft

Sammendrag

Abstract: The purpose of this article is to discuss the use of reflection in both educational- and research literature regarding Early Childhood Teacher Education. When reading the literature, I find that reflection is linked to theory and practice, to change and new knowledge and to ethical and critical reflection. The understanding of reflection as a concept varies, however personal change and new knowledge is a common denominator. My research reveals reflection as a multifaceted and complex concept. A consequence of this complexity is that in order to give reflection importance in teacher education, it will require thorough preparations for reflection and comprehensive monitoring of students.

Sammendrag: Hensikten med denne artikkelen er å diskutere hvordan refleksjon anvendes i ulik fag- og forskningslitteratur som omhandler barnehagelærerutdanningen. I studier av tekstene finner jeg at refleksjon knyttes til teori og praksis, refleksjon knyttes til endring og ny erkjennelse og til etisk og kritisk refleksjon. Det varierer hvordan refleksjon forstås, men personlig endring og ny erkjennelse er en fellesnevner. Undersøkelsen viser et mangefasettert og komplekst refleksjonsbegrep. Det framgår også at skal refleksjon ha betydning i barnehagelærerutdanningen, vil det kreve grundige forberedelser og tilrettelegging for refleksjon, og omfattende oppfølging av studenter.

Forfatterbiografi

Anna Rigmor Moxnes, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap

ph.d. stipendiat

Nedlastinger

Publisert

2016-10-31

Hvordan referere

Moxnes, A. R. (2016). Refleksjon i barnehagelærerutdanningen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1563

Utgave

Seksjon

Articles