Plastikhytter, musik og sommerfugle – om samskabende æstetiske processer i børnehaven

Forfattere

  • Henriette Blomgren VIA University College og Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.1787

Emneord (Nøkkelord):

børnehaver, etnografisk aktionsforskning, samspil, æstetiske processer, aesthetic processes, ethnographic action research, interplay, kindergartens

Sammendrag

Resumé: Artiklen knytter sig til et ph.d. studie, der undersøger kunstneres, pædagogers og børns samskabende aktiviteter med æstetiske processer i danske børnehaver. Forskningen er inspireret af eller indlejrer sig i en aktionsforskningsmetodologisk tilgang (etnografisk aktionsforskning og refleksionscirkler) med kvalitative metoder som deltagende observation og interviews, men hvor også visuelle metoder som filmoptagelser, foto og tegning tages i brug. Artiklen fremlægger, hvordan forskeren er medspiller i processerne og undersøger, hvordan eksperimenter med tegning og refleksioner over disse – som metodiske greb – skaber indsigt i deltagernes positioneringer i de æstetiske processer, men peger samtidig på hvilke relationer og subtile samspil, der opstår mellem deltagerne. Disse samspil karakteriseres i artiklen som ensemblespil og æstetisk samspil, der hviler på samspilsfornemmelser.

Abstract: The article is attached to a PhD research, which examines artist’s, pedagogue’s (pre-school teachers), and children’s co-creative activities concerning aesthetic processes in Danish kindergartens. The research is inspired by or embedded in an action research framework (ethnographic action research and reflection circles) with qualitative methods as participant observation and interviews, but also visual methods as video, photos and drawings. The article presents how the researcher is a co-player in the processes, and examines how experiments with drawings and reflections as methods create insight in the participant’s positioning in the aesthetic processes, but also highlight the relations and subtle interplay, which occur between the participants. The interplay is characterized as ensemble-play and aesthetic interplay, based on samspilsfornemmelser, which can be translated into sense of interplay.

Forfatterbiografi

Henriette Blomgren, VIA University College og Syddansk Universitet

lektor og ph.d. studerende

Nedlastinger

Publisert

2018-01-29

Hvordan referere

Blomgren, H. (2018). Plastikhytter, musik og sommerfugle – om samskabende æstetiske processer i børnehaven. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.1787

Utgave

Seksjon

Articles