Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis

Forfattere

  • Mona Halsaunet Frønes Dronning Mauds Minne høgskole

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.1984

Emneord (Nøkkelord):

barnehagelærer, klinisk blikk, observasjon, profesjonell praksis

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer tre barnehagelæreres forståelse rundt observasjon, og hvordan de bruker observasjon i egen profesjonelle praksis. Fremstillingen er i hovedsak basert på ulike teoretiske tanker fra Michel Foucault, hvor det kliniske blikket er hovedinspirasjonen. Målet med artikkelen er å løfte frem barnehagelærernes perspektiv på observasjon i egen yrkeshverdag, inspirere barnehagelærere til å reflektere over sine egne opplevelser og meningsskaping knyttet til observasjon i barnehagen.

Barnehagelærer, klinisk blikk, observasjon, profesjonell praksis.

This article presents three kindergarten teachers understanding of observation, and how they use observation in their professional practice. The text is mainly based on various theoretical thoughts from Michel Foucault, where the medical gaze is the main inspiration. The aim of the article is to highlight kindergarten teachers' perspective on observation in their own professional lives, and inspire kindergarten teachers to reflect on their own experiences and how to make meaning related to observation in kindergarten.

Kindergarten teacher, medical gaze, observation, professional practice.

Forfatterbiografi

Mona Halsaunet Frønes, Dronning Mauds Minne høgskole

Høyskolelektor i pedagogikk

Nedlastinger

Publisert

2017-07-03

Hvordan referere

Frønes, M. H. (2017). Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1984

Utgave

Seksjon

Articles