Forhandlinger af mangfoldighed i danske kommunernes kostpolitikker for dagtilbud

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.2187

Sammendrag

Artiklen præsenterer en diskursanalytisk undersøgelse af danske kommuners kostpolitikker. Formålet med studiet er at kortlægge kommunernes forhandling af mangfoldighed og den måltidspædagogiske opgave, hvilket udgør et arbejdsredskab for pædagogerne i kommunale dagtilbud. Studiet er baseret på en Laclau
og Mouffe (1985) diskurs analyse. Studiet viser, at der ikke findes en entydig fælles forståelse af mangfoldighed og den måltidspædagogiske opgave i danske kommuner. Kommunernes forskellige tilgange og forhandlinger af den måltidspædagogiske opgave optræder i et kontinuum mellem en nationalkonservativ yderpol og en kosmopolitisk yderpol.

Nøgleord: småbørnspædagogik, kostpolitik, måltid, mangfoldighed

Forfatterbiografi

Sarah Damgaard Warrer, Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Phd stipendiat ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Nedlastinger

Publisert

2018-06-04

Hvordan referere

Warrer, S. D., & Leer, J. (2018). Forhandlinger af mangfoldighed i danske kommunernes kostpolitikker for dagtilbud. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2187

Utgave

Seksjon

Articles