Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation

Forfattere

  • Karin Alnervik
  • Charlotte Öhman
  • Eva Lidén
  • Monica Nilsson

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.2342

Sammendrag

Sammandrag: Syftet med artikeln är att bidra till kunskapandet om pedagogisk dokumentation med specifikt fokus på dokumentationens betydelse ur ett demokratiperspektiv. Trots många studier kring pedagogisk
dokumentation finns det få studier som explicit utgår ifrån barn och vårdnadshavares perspektiv. I artikeln
analyseras barns och vårdnadshavares samtal utifrån minnesbilder, vilka framträder i fokusgruppssamtal, från förskoletiden i relation till pedagogiskt dokumentationsarbete. Resultatet visar att den pedagogiska
dokumentationspraktiken bidrog till skapandet av en praktikgemenskap på förskolan vilket i sin tur möjliggjorde en demokratisk undervisning.

Nyckelord: demokrati, pedagogisk dokumentation, praktikgemenskap, social kontroll

Nedlastinger

Publisert

2018-06-15

Hvordan referere

Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., & Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2342

Utgave

Seksjon

Articles