Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet?

Forfattere

  • Anders Per Råde Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.2900

Sammendrag

I denna studie analyseras och diskuteras vilka kompetenser som förskollärarstudenter i Sverige beskriver att examensarbetet har givit dem. Analysen av 114 studentessäer visar sex vetenskapliga och fem professionella kompetenser som studenterna erhållit via examensarbetet. De mest framträdande kompetenserna är färdigheter i vetenskapligt skrivande, ämneskunskaper och professionell insikt. Flertalet kompetenser som beskrivs uppvisar likheter mellan vetenskapliga och professionella kompetenser, som till exempel ett ifrågasättande förhållningssätt. De vetenskapliga kompetenserna möjliggör en analys och förståelse av professionen, en form av ”veta varför”-diskurs. De professionella kompetenserna ger praktiska färdigheter för professionen, en form av ”veta hur”-diskurs. En utvecklingspotential för examensarbetet finns i de likheter som identifierats mellan de vetenskapliga och professionella kompetenserna.

Nyckelord: examensarbete, förskollärarutbildning, professionell kompetens, vetenskaplig kompetens

Publisert

2019-02-26

Hvordan referere

Råde, A. P. (2019). Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2900

Utgave

Seksjon

Articles