Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar

Forfattere

  • Ann-Christin Furu Helsingfors universitet
  • Märta Sandvik Åbo Akademi University

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.3243

Sammendrag

Relationell professionalism är en betydelsefull aspekt av personalens professionalism inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. I de finländska styrdokumenten betonas personalens förmåga att bygga förtroendefulla relationer till barn, vårdnadshavare och kolleger. I denna studie utforskar vi hur pedagoger inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan uppleva att arbete i forskningscirklar kan stöda deras relationella professionalism. Studien är fenomenologisk-hermeneutisk och forskningsmaterialet består av skrivna loggar och fokusgruppintervjuer. Studien visar att arbete i forskningscirklar kan bidra till att utveckla pedagogernas kunskap, förhållningssätt, handlingsmönster samt professionella självförtroende, självkänsla och kollegialitet. Betydelsefulla aspekter av arbetet i forskningscirkeln kan vara observation, diskussion, reflektion och bearbetning av känslor och upplevelser, arbete med facklitteratur samt interaktion med forskningscirkelledaren. Resultaten av studien indikerar att forskningscirklar kan vara ett kraftfullt verktyg för professionell utveckling och ett ändamålsenligt sätt att stöda pedagogers relationella professionalism.

Nyckelord: forskningscirklar, småbarnspedagogik, förskoleundervisning, relationell professionalism

Publisert

2019-10-25

Hvordan referere

Furu, A.-C., & Sandvik, M. . (2019). Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3243

Utgave

Seksjon

Articles