Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og sfo

Forfattere

  • Hilde Dehnæs Hogsnes Høgskolen i Vestfold
  • Thomas Moser

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.625

Emneord (Nøkkelord):

Overgang, Sammenheng, forståelser, Samarbeid barnehage, skole og Sfo, multimetodologisk

Sammendrag

Dette bidraget har bakgrunn i en casestudie av barns overgang og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole er i dag et prioritert område nasjonalt (Kunnskapsdepartementet, 2008-2009) og internasjonalt (OECD, 2001; 2006). Barn skal oppleve sammenheng mellom institusjonene (Kunnskapsdepartementet, 2011). Undersøkelser viser at de ansatte i barnehage og skole har lite kunnskap om hverandre og at kommunikasjonen mellom dem er mangelfull (Rambøll, 2010; Broström, 2009). Dersom de ansatte har lite kunnskap om de andre institusjonenes tradisjoner, mandat og arbeidsmåter, kan det bidra til å svekke samarbeidet mellom institusjonene. Med dette som bakgrunn undersøkes pedagogiske lederes, førsteklasselæreres og sfo-lederes prioriteringer av tiltak for å gi barn opplevelse av sammenheng i overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning (sfo). De ulike tiltakene diskuteres i lys av fire former for kontinuitet mellom institusjonene; filosofisk, fysisk, sosial og kommunikasjonsmessig kontinuitet (Broström, 2009; Fabian, 2007). Resultatene viser at det er en særlig utfordrende oppgave å sikre kommunikasjonsmessig kontinuitet. Den kommunikasjonsmessige kontinuiteten er samtidig av avgjørende betydning for barns medvirkning og opplevelse av fysisk, sosial og filosofisk kontinuitet i overgangen fra barnehage til skole og sfo.

Forfatterbiografi

Hilde Dehnæs Hogsnes, Høgskolen i Vestfold

Phd-candidate, Vestfold University Collage

Nedlastinger

Publisert

2014-04-24

Hvordan referere

Hogsnes, H. D., & Moser, T. (2014). Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og sfo. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.625

Utgave

Seksjon

Articles