Potensialer i ubestemmelige øyeblikk

Forfattere

  • Ann sofi Larsen Østfold University Collage

DOI:

https://doi.org/10.7577/nbf.888

Emneord (Nøkkelord):

Derrida, doubt, ethics of an encounter, early childhood educators, undecidability.

Sammendrag

Abstract: Based on narratives from early childhood educators in three Norwegian kindergartens, this article explore how doubt and undecidable moments might actuate ethical thinking in pedagogical settings. To deal with or to withstand undecidability, paradoxes and complexities is, according to Jacques Derrida, a premise for ethical and responsible acting. Undecidability invites us to direct our attention towards uniqueness and alterity in each situation. This involves ethics which goes beyond habitual applying rules and guidelines. Rather it might invites to see potentials in the unpredictable. Undecidable moments do not then merely paralyze decision, but instead gives it its very chance or possibility.

Sammendrag: Med utgangspunkt i materiale fra samtaler med personalet i tre norske barnehager retter denne artikkelen et blikk på hvordan ubestemmelighet kan betraktes som nødvendig vilkår for å kunne gjøre etiske vurderinger og valg i pedagogisk arbeid. Å forholde seg til det ubestemmelige, til paradokser og kompleksiteter er, ifølge den franske filosofen Jacques Derrida, premisser for å kunne handle etisk og ansvarlig. Det ubestemmelige ses som vilkår for å kunne handle etisk og ansvarlig. I en relasjonell tilnærming, hvor etikken settes i forgrunn i relasjoner mellom mennesker, er interesser for det/den andre, for forskjeller og for det uforutsigbare vesentlige aspekt. Ubestemmelighet inviterer til å rette oppmerksomhet mot det unike og mot det som er annerledes og nytt i et hvert møte. Artikkelen bidrar med kunnskap om hvordan personalet håndterer, verdsetter og viser respekt for den usikkerheten som trenger seg på gjennom ubestemmelige øyeblikk.

Forfatterbiografi

Ann sofi Larsen, Østfold University Collage

Avdeling for lærerutdanning

Førstelektor

Nedlastinger

Publisert

2014-12-08

Hvordan referere

Larsen, A. sofi. (2014). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.888

Utgave

Seksjon

Articles