[1]
Råde, A.P. 2019. Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2900.