[1]
Olsson, Åsa 2019. Finns det några kompetenta barn här? Pedagogers gemensamma föreställningar om barn i pedagogisk dokumentation. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.3089.