(1)
Moxnes, A. R. Refleksjon I barnehagelærerutdanningen. NBF 2016, 12.