(1)
Olsson, Åsa. Finns Det några Kompetenta Barn här? Pedagogers Gemensamma föreställningar Om Barn I Pedagogisk Dokumentation. NBF 2019, 18.