Samuelsson, I. P., & Johansson, J.-E. (2009). Editorial. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 2(1). https://doi.org/10.7577/nbf.245