Råde, A. P. (2019). Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet?. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2900