Olsson, Åsa. (2019). Finns det några kompetenta barn här? Pedagogers gemensamma föreställningar om barn i pedagogisk dokumentation. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3089