Lafton, T., & Furu, A. (2019). Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3428