Aadland, E. K., Holthe, A., Wergedahl, H., & Fossgard, E. (2014). Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en casestudie. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.772