Moxnes, Anna Rigmor. 2016. «Refleksjon I barnehagelærerutdanningen». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 12 (oktober). https://doi.org/10.7577/nbf.1563.