Nome, Dag Øystein. 2017. «De Yngste Barna Og Tingene Deres – En ANT-Analyse Av Lek I småbarnsavdelinger». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 14 (mars). https://doi.org/10.7577/nbf.1800.