Råde, Anders Per. 2019. «Vilka Kompetenser Beskriver förskollärarstudenter Att De erhåller Genom Examensarbetet?». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2900.