Råde, A. P. (2019) «Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet?», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.2900.