Essahli Vik, N. . (2019) «Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.3013.