Olsson, Åsa (2019) «Finns det några kompetenta barn här? Pedagogers gemensamma föreställningar om barn i pedagogisk dokumentation», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.3089.