[1]
S. Åsgard Bendiksen, «Skriveverkstedet - om design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i lys av a/r/tografisk metodologi», NBF, bd. 18, nr. 1, aug. 2019.