[1]
Åsa Olsson, «Finns det några kompetenta barn här? Pedagogers gemensamma föreställningar om barn i pedagogisk dokumentation», NBF, bd. 18, nr. 1, feb. 2019.