Ackesjö, H. «Den Komplexa väven Att Organisera för Barns övergångar till Och från förskoleklass». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 11, september 2015, doi:10.7577/nbf.1323.